Baby food market is declining due to breastfeeding

Baby food market is declining due to breastfeeding

Moeders geven steeds langer borstvoeding, vermoedelijk omdat dit aantoonbaar beter voor het kind is en het bewustzijn hiervan bij ouders steeds groter wordt. Hierdoor daalt de verkoop van babymelk. 

Vier op de vijf moeders begint na de geboorte met borstvoeding. Dit is al jaren zo. De afgelopen jaren blijken echter steeds meer moeders dit minstens een half jaar vol te houden. Uit de Peiling Melkvoeding 2015 van TNO blijkt dat het percentage moeders dat na zes maanden borstvoeding geeft in vijf jaar meer dan verdubbelde. Vier op de tien baby’s wordt nu een half jaar of langer gezoogd. De TNO-peiling gaf geen antwoord op het waarom van deze keuze. Wat zeker zal meespelen, is het groeiend bewustzijn onder ouders dat borstvoeding het beste is voor het kind. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp in de ouderbladen en de consultatiebureaus wijzen aankomende ouders erop. Onderzoek van het RIVM in 2015 bevestigde eerdere bevindingen dat borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van kind én moeder. Een en ander heeft in de nabije toekomst gevolgen voor de ontwikkelingen op de binnenlandse markt voor babyvoeding. In combinatie met een dalend geboortecijfer zal de verkoop van babymelk voorlopig een dalende trend laten zien.

Einde China-handel

Vorig jaar vormde hierop een uitzondering. Toen was er een lichte stijging van het aantal geboortes met 0,5 procent. Volgens Nestlé Infant Food Nutrition een tijdelijk effect. Op de langere termijn zal het geboortecijfer weer dalen. Hoe groot die daling zal zijn, is niet exact te voorspelen. Dit hangt mede af van de immigratie in de komende jaren. Dat de omzetontwikkeling in de categorie van meer factoren afhangt dan het geboortecijfer, blijkt uit de forse categoriedaling in 2016 (-34,9 procent). Die werd veroorzaakt door het wegvallen van de Chinese export. Doordat marktleider Nutricia zuigelingenvoeding met Nederlandse etiketten direct is gaan leveren aan China, is het hamsteren van babymelk in de supermarkt gestopt. De verkoop is genormaliseerd. De bordjes met ‘maximaal 2 producten zuigelingenvoeding per klant’ zijn bij de schappen verdwenen. Gecorrigeerd voor de lucratieve China-handel daalde de markt met 4 procent in omzet en 5 procent in volume.

Via borstvoeding krijgt een baby bescherming tegen ziektes

Neem de weerstandsverhogende werking die moedermelk geeft aan de baby. Via borstvoeding krijgt een baby automatisch een bescherming tegen ziektes mee. Dit proces is nog lang niet begrepen. Het zal dus nog wel even duren voordat de industrie dit soort stoffen kan namaken, als dat al lukt. Een stuk eenvoudiger is het voor fabrikanten te vernieuwen op smaak en verpakking of maaltijden gezonder te maken. Hier moet de komende jaren de groei uit komen in de categorie, niet uit babymelk.

Source: Foodmagazine.nl

Leave a comment on this article

comments (0)
Popular topics
Popular blogs

Search baby names

Boys names | Girl names | Baby names top 50

1 members are now online
Sign up