Meaning of Zina

Zina is a Russian name for girls.
The meaning is `gast, vreemdeling`
The name Zina is most commonly given to Belgian girls.

It is short for:

ZinaidaThe name sounds like:

Sina, Zyna, Zena, Zaina, Zana, Zinya, Zinia, ZonaSimilar names are:

Mina, Lina, Dina, Aina, Vina, Nina, Tina, Bina, Rina, Gina, Fina, Jina, Kina, Zita, Wina, Zia, Zila, Ziva

About my name (0)

comments (0)