Meaning of Nakia

Nakia is an Egyptian name for boys and girls.
The name is very rarely given inWallonia.
The name Nakia is -as far as we know- only given to American girls.

What do they use in other countries?

Nico (Italian)
Niko (Finnish)
Nikola (Slavic, Hungarian)
Nikita (Russian)
Nicola (English)
Nicky (English)
Nikki (English)
Coley
Nicole (German, English, French)
Nic (English)
Niki (German)
Nickita
Nikky
Nikkie (Dutch)
Nikolia
Nikia
NikyThe name sounds like:

Nykia, NikiaSimilar names are:

Lakia, Nakita, Nadia, Naia, Nania, Nasia, Zakia

About my name (0)

comments (0)