Meaning of Kalia

Kalia is a Hawaiian name for girls.
The meaning is `slm, pretty, beloved`
The name Kalia is most commonly given to American girls.

What do they use in other countries?

Kali (Hindustani)
Keylin
Keelyn
Kalei
Kaylee (English)
Kahli
Kayla (English)
Kaly
Kaili
Kala (Hawaiian)
Kalee
Kealin
Kealoha
Kailee (English )
Calisto (Spanish, Portuguese)
Kalae
Keely (English )The name sounds like:

Kalla, Kala, Galia, Kalea, Kali, KalieSimilar names are:

Malia, Kalin, Katia, Kasia, Dalia, Halia, Kalisa, Kacia, Kadia, Kaia, Kalifa, Kalila, Kalina, Kazia, Lalia, Talia, Zalia

About my name (0)

comments (0)