Meaning of Mikolaj

Mikolaj is a Polish name for boys.
The meaning is `victorious`
The name Mikolaj is most commonly given to Norwegian boys. The chances are 50 times greater that boys are called Mikolaj there.

The name sounds like:

Mikol, Mikal, Mikell, MikelSimilar names are:

Nikolay, Nikolas, NikolaiSee also:

Nils, Nicolás, Nicolao, Mikolás, Nikola, Colin, Neacel, Nicol, Nikolai, Nicolae, Nicolau, Nico, Nicola, Nicolò, Niccolò, Miklós, Klaas, Niklaus, Claus, Nickolaus, Klaus, Nikolaus, Klaes, Nicolas, Niilo, Niko, Launo, Nikolao, Nichjo, Nikolas, Nick, Ni

About my name (0)

comments (0)